Водопад Шарлъка - порутени постройки по трасето в с. Могила