Водопад Шарлъка - плитък брод, през който се преминава по маршрута