Водопад Шарлъка - Лековитата чешма, която се намира по маршрута