Водопад Шарлъка - скалната "галерия", където се намира водопада