Signboard 01

Указателна табела с обекти и цвят на маркировката до тях