DSC03917

Водопад Скока - скална преграда в горната част на водопада