DSC02226

Красивата флора по маршрута за водопад Совата