DSC02628

Сухата река - малък поток към Оногурския язовир