Сухата река - изглед от малката пещера край Оногур