Сухата река - поглед от скалния отвор на скален манастир “Сандъкли маара”