DSC02697

Сухата река - скален манастир “Сандъкли маара” отвътре