DSC02758-1

По пътя за местност Тъпаните - полята край с. Рояк