DSC02759-1

По маршрута за местност Тъпаните - връх Коджа Кая в далечината