DSC02760

По пътя за местност Тъпаните - селскостопански масиви край с. Рояк