DSC02761-1

По пътя за местност Тъпаните - красотата на полята