DSC02829

По пътя за местност Тъпаните - изобилие на капини и боровинки