DSC02864

По маршрута за местност Тъпаните - изглед към ТВ кулата край с. Рояк