DSC02868

По пътя за местност Тъпаните - симпатична костенурка