IMG_20191116_140847

Красива гъба в гората на Франгенското плато