IMG_20191116_140913

Красива гъба в гората на Франгенското плато