IMG_20191116_141446

Изглед от Франгенско плато край ТВ кула Варна към града