IMG_20191116_141526

Франгенско плато - изглед към ТВ кула Варна в мъгла