IMG_20191116_143315

Изглед от гората към кв. Виница и курортните комплекси