IMG_20200614_112830

Изглед от покрива на бункера до ТВ кула Варна към кв. Виница