Древното поречие на Суха река е изпъстрено с изобилие от скални светилища, което предоставя уникална възможност за необятно пътуване из минали времена и епохи.

Скална църква „Вълчанова стая“ се намира край почти изчезналото село Брестница, община Тервел. Разположена е дълбоко в каньона на отдавна пресъхналата Суха река.

Изходната точка към светилището е в източната част на запустялото селище. Поема се надолу към близкия дол, в който се намира стара овчарска чешма. Трасето представлява стар коларски път, който отвежда до близката гора. От тук се продължава по трудно видима обрасла пътека, която достига до стар обширен изкоп.

Напред следва най-непроходимата част от маршрута, която е сравнително кратка. Поема се вляво по ръба на плиткото дере, намиращо се отпред. Трасето се спуска в него и не след дълго извежда на сухото дъно на реката. Там, ще се озовете на едно диво и невероятно красиво място, което природата е създавала в течение на милиони години.

Скалната обител се намира само на около 200 м в северна посока. Малко преди нея обаче ще се натъкнете на малка и интересна пещера. Тя е с дължина от 10-15 м, а най-вътрешната ѝ галерия се обитава от голяма колония прилепи. Както на повечето подобни исторически места, тук също се виждат пораженията от иманярската дейност. По пода на входната зала има няколко дълбоки дупки.

Продължавайки напред, малко по-нататък ще забележите масивна скала, стърчаща сред буйната растителност по левия склон на речното корито. Още отдалече се забелязват специфичните скални отвори, издаващи античната човешка дейност в канарата.

Духовният храм се състои от две ниши разположени на различни нива. В долното помещение се влиза сравнително лесно, през добре оформен отвор с овална форма. То представлява неголяма естествена кухина с диаметър около 4 м. Изглежда в изцяло автентичен вид, без никаква допълнителна обработка.

До второто ниво се стига по-доста обрасла пътечка, преминаваща вляво от канарата. Пред входа на горното помещение ще попаднете на старателно изсечена скална стълба. От нея най-добре се усеща удивителният чар на това уединено място. Панорамната гледка, която се разкрива там, притежава неповторима живописност.

А, вътре в монашеската ниша се забелязват няколко интересни неща. Силно впечатление прави невероятната прецизност на горния отвор (апсидата) на църковната обител. Набива се на очи и преградната стена, която е разделяла помещението на две отделни части. Встрани се виждат и издяланите жлебове, където са били положени дървените трупи, изграждали пода на това ниво. По стените все още ясно личат и следите от „строителната“ дейност на монасите – отшелници.

3d панорамен изглед

А на връщане не пропускайте да се полюбувате на каньона от по-различна гледна точка. При големия изкоп горе над дерето, продължете още малко на изток. Ще намерите малка и красива поляна, която е идеална за пикник. От нея ще усетите магнетичната сила на това необикновено място по различен начин.

Ако подобен род приключения ви харесват, можете да се разходите и до други подобни места в близост. Това са внушителните храмове „Баджалията“ при с. Стрелково,  както и групата скални манастири край с. Оногур.

Препоръки: Най-подходящото време за изминаване на този маршрут е през ранната пролет, когато все още не е много тревисто. До селото се стига по доста разбит път, който е с дължина около 4 км и може да се измине пеша.

Основни данни за маршрута:

Степен на трудност: 3/6

Обща дължина: 2,5 км

Време за изминаване: 1:00 ч

Най-ниска точка: 50 м

Най-висока точка: 180 м

Изразходвана енергия: 200 kcal

GPS трак: изтегли

* Посочените данни са за движение в едната посока с начална точка Брестница