Дърво с интересни хралупи в гората край Варненското езеро