DSC03683

Венчанско кале - черния път в подножието на хълма