DSC03687

Венчанско кале - скалите пред параклиса погледнати отдолу