Венчанско кале - кръста на скалата пред параклис "Св. Архангел Гавраил"