DSC03722

Венчанско кале - във вътрешността на малка пещера