Венчанско кале - изглед от платото на фона на Българския флаг