Венчанско кале - изглед от платото над скалния параклис