Венчанско кале - дървена стълба за изкачване до параклиса