DSC03756

Венчанско кале - погледнато от подножието