DSC03762

Венчанско кале - Вълчова могила отдалече