Венчанско кале - поглед към хълма в началото на маршрута край Венчан