Екопътека "Веселиново" - чакъления път в началото на маршрута