Екопътека "Веселиново" - "Софрата" - няколко ритуални скални легла с овална форма по скалите