Екопътека "Веселиново" - "Софрата" - скални символи по скалите