Buba

Местност Водениците - червена буболека върху цвете