DSC04959

Местност Водениците - красива горска пътека, оградена със зелени камъни