Местност Водениците - указателна табела към Козята пещера