DSC04992

Местност Водениците - панорамен изглед на скалния венец над низината на р. Камчия