DSC04997

Местност Водениците - красиви гъби изникнали върху зелен дънер