DSC05002

Местност Водениците - дървена стрелка, указваща посоката за скален паракли "Св. Георги"