Планирай собствен туристически маршрут

Това е карта, на която можете да планирате свой собствен маршрут. Като използвате инструментите, които са вградени в нея, можете да начертаете произволно трасе за Вашето бъдещо приключение. За да се възползвате от нейните пълни възможности, най-удобно е да я използвате на стационарен компютър.

Как да ползвате инструментите:

1. С бутоните ‘+’ и ‘-‘ намерете и увеличете участъка, който ще проучвате. На най-долните слоеве на картата „BGMountains“ ще се визуализират маркирани екопътеки и туристически маршрути, както и различни обекти – чешми, пещери, скални манастири, крепости, скални образувания, места за пикник, заслони и др.

2. С бутона, който се намира горе – вдясно можете да сменяте различни карти за по-лесна ориентация.

3. Чрез бутона „Draw Polyline“ начертавате трасе, като щраквате два пъти за край. Ако има нужда от корекции, можете да придърпвате линията и да я оформите по желания маршрут.

4. Като сте готови, чрез бутона „Save“ запазвате начертания маршрут на компютъра си в желания формат.

5. Въвеждате готовия маршрут в телефон, GPS или друго устройство за навигация.

Имайте предвид, че във формат „gpx“ трябва да имате само един начертан обект (линия или точка). Това е така, защото някои приложения прочитат само последния създаден елемент. Ако при чертането станат повече, необходимо е да започнете отначало чрез бутона „Clear Drawings“.

Тази карта е изградена и предоставена за ползване от: http://BGMountains.org