DSC04077

Провадийското плато - малка скална ниша под "Саръ кая"