Пътеката тръгва от околностите на кв. Аспарухово през борова гора покрай къщите. Трасето не е добре маркирано – ползва се жълта маркировка. Следваме лявата пътека и след около 200 м тя преминава в малко обрасъл черен път, който навлиза в широколистна гора. След около 1 км трябва да се отклоним вляво по тясна и приятна горска пътека. Тя ни отвежда до малко дере, в което има извор – Темелкова чешма.

Продължаваме напред изкачвайки се по пътеката вдясно, която ни води на северозапад покрай дерето по обширна поляна. Отново навлизаме в гората и продължавайки напред заобикаляме дерето достигайки до кръстопът. Поемаме наляво и навлизаме още по-дълбоко в приятна и красива гора. Не след дълго пътя се разклонява отново, като ние се отклоняваме вдясно. След около 1,5 км стигаме до Т – образен кръстопът. Тук ще завием вдясно и вече ще се ориентираме по червената маркировка.

За съжаление и тя не е добре поддържана и на голяма част от трасето липсва. На това място в посока юг на около 30-40 м на малка полянка има изградена ловна стоянка за засада на диви животни. Тя представлява малка колибка на върха на две дървета на височина около 7,8 м и до нея се достига по дървена стълба.

След като я разгледаме се връщаме до кръстопътя и продължаваме на север, като пътя криволичи през гората по удобен и широк черен път. След около километър трасето става малко неравно с коловози останали от превозни средства. По пътя нататък има доста разклонения и ориентирането става малко по-трудно. Хубавото е, че всички пресечни пътища водят към кв. Аспарухово и няма реална опасност човек да се загуби. В края се навлиза отново в боровата гора, от която започна маршрута. Следва завой наляво и покрай къщите през поляната се достига до изходната точка.

Препоръки:  Сравнително кратък и не толкова интересен маршрут.  Удобен за кратка разходка и спорт. Подходящо време за изпълнение: пролет, лято и есен. Препоръчително е използване на навигация за ориентиране по маршрута.

Основни данни за маршрута:

Степен на трудност: 2/6

Обща дължина: 8,5 км

Време за изминаване: 1:30 ч

Най-ниска точка: 50 м

Най-висока точка: 192 м

Изразходвана енергия: 850 kCal

GPS трак: изтегляне