В дебрите на Аксаковската гора и с. Калиманци

Направете си един приятен излет сред природата. Оставете за малко ежедневните ангажименти и се насладете на девствената гора, съвсем наблизо край града.

Началната точка е от ул. Извор в гр. Аксаково. Минава се покрай лозовите масиви и след това се влиза в гората. До с. Доброглед се следва синята и черната маркировка. В началото има стръмно изкачване около километър по тясна пътека, което е най-тежката част от маршрута. След това до края се върви по широк и добре отъпкан черен път. Теренът е подходящ и за каране на велосипед и АТВ. След изкачването има доста малки полянки подходящи за пикник. Има и една селска чешма, до която има изградено място за хапване и почивка (дървени пейки и маси).

По нататък трябва да се внимава на едно място –  малко преди Доброглед след вилната зона черният път завива наляво (юг), а ние трябва да продължим напред по широка пътека преминавайки през дерето преди селото. После се върви малко на зигзаг през улиците по посока югозапад. С малко помощ от местните лесно се намира черният път, през който се излиза от селото и се продължава към с. Калиманци. От тук се следва черната маркировка, но определено и без нея ще е много трудно да се загуби човек. Отново се преминава през красива гора и почти равнинен терен. На няколко места има направени симпатични пейки за почивка край пътя.

Следва леко спускане и се достига до един поток. Тук има направено дървено мостче, но предполагам, че се ползва само пролетта, когато рекичката е по-пълноводна. Да него има изграден заслон с пейки и маса за пикник и почивка.

Следва леко изкачване и след около километър се излиза от гората на обширна поляна, над която се вижда село Калиманци. После по асфалтиран път със средно голям наклон се стига непосредствено на входа на селото. И ако сте изгладнели през този преход и не си носите храна решението е лесно… През няколко преки се намира Калимански хан;)

Препоръки:  Много приятен и релаксиращ маршрут с ниска степен на трудност.  Подходящо време за изпълнение е през всички сезони. Без необходимост от допълнителна екипировка.

Степен на трудност: 3/6

Обща дължина: 12 км

Време за изминаване: 3:20 ч

Най-ниска точка: 134 м

Най-висока точка: 341 м

Изразходвана енергия: 1000 kcal

* Посочените данни са за движение в едната посока