Обаятелният водопад се е сгушил в тясното ждрело на малка рекичка, носеща интересното име Немой дере, която волно криволичи из зелените дебри на Ришкия проход.

Подстъпът към водопада се намира непосредствено до Крумовия мост, в дивото сърце на Източна Стара планина, по главния път Шумен – Карнобат. Там, край пътя, има малко уширение, където можете да оставите автомобила си. От него се поема по стръмен черен път, който напред преминава в тясна горска пътечка. След кратко спускане по нея ще се озовете в тясната клисура на малката река, която приютява красивата водна забележителност.

Водопад Крумова вана е висок около 5 м. Неговата широка водна струя се спуска хипнотично от надвисналата скала, в която тя е издълбала нещо като малка „седловина“. Най-забележителната му част обаче е малкото езеро, което се е образувало под него. То притежава почти идеална кръгла форма и наподобява голяма „вана“.

3d панорамен изглед

Именно от тази специфична особеност е възникнало и неговото интересно име. Според древните предания, точно тук хан Крум и свитата му са отмили своите рани след една велика битка. В това сражение те постигат разгромна победа над Византийската армия, като в нея намира гибелта си самият император Никифор. Това се случва през лятото в далечната 811 г. Тогава българската войска прави засада на изтеглящите се ромеи, които изненадващо и вероломно нападнали и опожарили Плиска.

Районът около малкия водопад предлага и друга скрита красота, която е „надвиснала“ съвсем близо над него. За да я откриете, трябва на връщане да се отклоните по едва забележимата пътечка вляво. Тя ще ви изведе до върха на стръмната скална канара, през която се промъква малката рекичка. Остава да се спуснете внимателно малко по-надолу и ще успеете да се насладите на Крумова вана от една нестандартна и екстремна гледна точка.

Препоръки: Крумова вана е подходящ за семейни посещения. Пътеката към него на места е стръмна, което ще затрудни неговото посещение непосредствено след дъжд. Подходът по скалата над малкия водопад крие рискове от подхлъзване!

Основни данни за маршрута:

Степен на трудност: 1/6

Обща дължина: 250 м

Време за изминаване: 15 мин

Най-ниска точка: 280 м

Най-висока точка: 320 м

GPS трак: изтегляне

* Посочените данни са за движение в едната посока